Spionen Kaleb: ”Jag följde Gud helhjärtat”

Spionen Kaleb var en frimodig israelisk krigare i Gamla Testamentet. När ALLA andra män omkring honom (utom Josua) darrade av rädsla för fienden, litade Kaleb mer på Guds löften än på de dåliga förutsättningar som skrämde de andra. Gud sa om Kaleb att han var en man som följde honom helhjärtat. Är inte det ett betyg som även du skulle vilja ha? Att när alla andra tvivlar på Guds löften, är du den som helhjärtat står kvar.

Kaleb är en man som var känd för sin tro och sitt mod. Han var en av de tolv spejarna som sändes ut av Mose, för att utforska Kanaans land som Gud hade lovat israeliterna. Kaleb var en av endast två (den andre var Josua) som trodde att israeliterna kunde erövra landet trots dess starka invånare. Kaleb belönas för sin tro med löftet om ett eget arvsland i Kanaan. Hans berättelse är ett exempel på tro och tillit till Gud, trots överväldigande dåliga odds.

 

Berättelsen om Kaleb – full av tro och mod

Berättelsen om gudsmannen Kaleb, börjar i Fjärde Moseboken. Efter att ha befriats från träldomen i Egypten, leddes israeliterna av Gud till gränsen av Kanaans land, ett land som ”flödar av mjölk och honung” och som Gud hade lovat att de skulle ärva. Mose hade valt ut tolv män, en från varje stam, för att spana på landet innan de gick in. Bland dem var Kaleb, som representerade Juda stam. De tolv männen spionerade på landet i fyrtio dagar, och kom sedan tillbaka till Mose. De rapporterade att landet verkligen var fruktbart, men att dess invånare var Anaks mäktiga ättlingar (jättar). Skräckslagna över kanaanéernas storlek och styrka, varnade tio av spionerna Mose att inte gå in i Kanaan.

Kaleb försökte lugna de klagande och rädda männen genom att säga: ”Vi borde gå upp och ta landet i besittning, för vi kan verkligen göra det”. Kaleb tog därmed ställning för att följa Herren helhjärtat. Han kände till Guds löften till israeliterna, och trots att han med egna ögon sett de dåliga oddsen – trodde han att Gud skulle ge dem seger över kanaanéerna.

Han talade för döva öron…

Tyvärr ignorerade Israels folk Kaleb, och lyssnade istället på rapporten från de andra spionerna. De var så rädda att de grät hela natten och önskade till och med att de hade dött i händerna på sina slavherrar i Egypten. Folket vände sig mot Kaleb och Josua, och ville stena dem på plats. Gud blev då arg på Israels folk och hotade förgöra dem, tills Mose gick i förbön för dem. Gud ångrade sig, men han beslutade att folket skulle vandra i öknen tills hela den trolösa generationen hade dött. Men Gud sa samtidigt att ”min tjänare Kaleb har en annan ande och följer mig helhjärtat”, och gav honom löftet att han skulle äga hela landet han hade sett som spion.

Israeliterna vandrade i öknen i fyrtio år tills hela den generationen – utom Josua och Kaleb – dog. Efter fyrtio år av irrfärd och ytterligare fem år av krig inom Kanaan var Kaleb nu 85 år gammal. Ändå var han lika stark som alltid och kunde bekämpa samma anakiter, som så totalt hade skrämt upp hans landsmän. Hans tillförsikt föddes ur en bergfast tro på Guds löften.

Från berättelserna om Kalebs liv ser vi en trofast man som litade på att Gud skulle uppfylla sina löften, trots att alla andra män lät sin rädsla förblinda dem. Även under sina senare år förblev Kaleb orubblig i sin tro. Gud välsignade Kaleb för hans trofasthet och tålamod, och han kan därför ses som en uppmuntran för oss att våga tro och lita på Gud. Liksom Kaleb bör vi vara beredda att följa Gud under alla omständigheter, och tålmodigt vänta på att han ska uppfylla sina löften – även om tiden dröjer.

 

Var läser vi om Kaleb i Bibeln?

Vi läser om Kaleb främst i Fjärde Mosebokens trettonde och fjortonde kapitel, där han och Josua rapporterar tillbaka efter att ha utforskat Kanaans land. Ytterligare information om honom och hans arv finns i Josua bok, särskilt kapitlen fjorton och femton, där han får sitt arvsland som ett erkännande av tro och mod.

 

Namnet är förknippat med helhjärtad och modig

Kaleb är ett hebreiskt namn som betyder trogen, helhjärtad och modig. Vissa forskare tror också att det kan betyda ”hängivenhet till Gud”. Namnet kommer från två hebreiska ord, ”kal” och ”lev”, som tillsammans betyder helhjärtad. Det hebreiska ordet för hund som också kan betyda trohet, är ”kelev”, så Kaleb kan också vara relaterat till detta ord.

 

Vad kan vi lära oss av Kaleb? Vår AI-robot svarar:

  • Tro och mod: Kaleb visade stor tro på Gud och mod när han rapporterade om landet Kanaan. Trots de negativa rapporterna från de andra spejarna, stod han fast vid sin övertygelse att Gud skulle hjälpa israeliterna att erövra landet. Detta lär oss värdet av att behålla tro och mod, även när omständigheterna ser mörka ut.
  • Tålamod och uthållighet: Kaleb väntade i 45 år på att Guds löfte skulle uppfyllas – att få gå in och ta i besittning det land som han hade spejat ut. Hans tålamod och uthållighet under dessa år tjänar som en påminnelse om vikten av att vänta på Guds timing.
  • Lojalitet: Kaleb förblev lojal mot Gud och Mose ledarskap även när andra tvivlade och gjorde uppror. Hans lojalitet visar på betydelsen av att stå fast vid sina övertygelser och de ledare som agerar i enlighet med Guds vilja.
  • Belöning för trofasthet: På grund av sin trofasthet belönades Kaleb med ett arv i det utlovade landet, ett tecken på Guds trofasthet mot dem som är trogna mot Honom. Detta lär oss att trofasthet till Gud inte är förgäves.
  • Åldern är bara ett tal: Även vid en hög ålder (85 år) var Kaleb redo och kapabel att gå i krig för att ta sitt arv. Detta visar att man aldrig är för gammal för att utföra Guds uppdrag eller för att uppleva Herrens välsignelser.

Genom Kalebs exempel kan vi inspireras att leva ett liv av tro, mod, tålamod och lojalitet – oavsett de utmaningar vi möter.

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Kaleb? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Kaleb som exempel, våga vara den som går mot strömmen för att helhjärtat lita på Gud. Jag ber också om kraft att vara uthållig, när löftenas infriande dröjer. I Jesu namn. AMEN.”

Herren sa: ”Eftersom en annan ande är i min tjänare Kaleb och han har följt mig helhjärtat, ska jag föra honom in i löfteslandet som han vandrade i, och hans säd ska besätta det. /Fjärde Moseboken 14:24

 

Spionen Kaleb – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: –
Alt. namn/stavningar: Kalev
Far: Jefunne
Barn (5): Haran, Haref, Aksa, Gases, Elah
Relaterade: Josua (vän)

Läs mer om Kaleb hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Kaleb på 35 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Lägg till kommentar