Om Gudsman.se

Idén om att bygga Gudsman.se började med att Tomas fru – Mia – för cirka tre år sedan, startade en sajt som heter Kvinnoribibeln.se >>

Där gick hon systematiskt igenom ALLA namngivna kvinnor i Bibeln, och skrev om dem som hon hittade något mer än namn och släktskap att skriva om (47 kvinnor). Alla med livsöden som kan tjäna till inspiration eller eftertanke, för dig och mig idag. För att få ihop 52 kvinnor – som en slags digital årsandaktsbok (på veckobasis) – fyllde hon sedan på med några icke namngivna kvinnor i Bibeln: Lots hustru, Drottningen av Saba, Kvinnan med blödningar, Äktenskapsbryterskan och Kvinnan vid Sykars brunn.

Nyligen väcktes tanken att det skulle vara spännande att också skriva om gudsmän i Bibeln, och då bygga den sajten tillsammans. Den primära målgruppen för Gudsman.se är män. Men precis som Kvinnoribibeln.se kan inspirera även män, tänker vi att Gudsman.se – kan inspirera både gudsmän och gudskvinnor 🙂

 

Bakgrunden till Gudsman.se

Om bakgrunden till sajten om kvinnor i Bibeln var en systematisk genomgång av 389 kvinnor, så är bakgrunden till Gudsman.se en systematisk genomgång av 1 795 män. Som ni märker så nämner Bibeln långt fler män än kvinnor, vilket delvis kan förklaras med den tidsperiod under vilken Bibeln skrevs. Men Bibelns alla personberättelser (både om kvinnor och män), kan naturligtvis tjäna till glädje och lärdom för oss ALLA idag. Värt att notera är att trots att männen som nämns i Bibeln är fler i antal, var det (precis som för sajten om kvinnor) 52 män som stack ut – och inspirerade till att också bygga Gudsman.se – som en digital veckoandaktsbok med femtiotvå poster.

 

Läs om ny gudsman varje onsdag!

Du kan med fördel använda sajten varje vecka för din egen uppbyggelse, men vi uppmuntrar även till att starta upp mansgrupper i ditt hem eller i din kyrka. Hör gärna av dig till Tomas, Samuel eller Simon på gudsman.se@gmail.com – om du har frågor eller vill ha tips på upplägg för en mansgrupp. Vi har självklart inte alla svar, men fungerar gärna som ditt bollplank!

Så det är med stor glädje som vi nu kan hälsa dig välkommen till att varje onsdag året om, här möta en ny spännande gudsman i Bibeln. En vana att återkomma till, om och om igen ☆

Ps) Vill du vara med och diskutera Bibelns gudsmän och ditt eget liv, med andra kristna män? Då kan du anmäla dig till vårt digitala ”community” på Sonellerbror.se >>

Allt gott från /Tomas, Samuel och Simon >>
072- 430 99 11 (för sms)