Doldisen Isak: ”Jag älskade verkligen min fru”

Isak är en av GT:s kända patriarker – Abraham, Isak och Jakob. Han blir mot alla odds son till Abraham och Sara, som mänskligt sätt var alldeles för gamla för att få barn. Isaks halvbror Ismael, är stamfader till Muhammed och det arabiska folket. Han gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Isak lever som nomad i närheten av Beer Sheva, som är en stad i södra Israel. Han var på ett sätt en doldis, som inte är känd för några storverk. Dock hade Isak och Rebecka en av Bibelns mest romantiska relationer, och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Kanske något du kan inspireras av?

 

Berättelsen om Isak – ”Min födelse var mot alla odds”

Namnet Isak som betyder ”han skrattar”, härrör från hans föräldrars reaktion när Gud säger till Abraham och Sara när de är i hundraårsåldern – att de ska få en son (se Första Moseboken 17:17, 18:12). Isak var Abrahams andra son. Hans första son Ismael, var född av Saras tjänarinna Hagar, som ett resultat av Saras otålighet att ge Abraham en familj (Första Moseboken 16:1-2). Så snart Isak var avvänjd, insisterade Sara på att Abraham skulle skicka iväg Hagar och hennes son Ismael, för att säkerställa att familjearvet skulle gå till Isak (Första Moseboken 21:3-12).

Många år senare förs Isak av sin far upp på ett berg, där Abraham i lydnad mot Gud, förbereder sig för att offra sin älskade son (Första Moseboken 22:1-14). Abraham, Isak och två av Abrahams tjänare lastar åsnor och gör en tredagars-resa till berget Moria. Abraham och Isak lämnar där sina tjänare bakom sig och bär upp veden, kniven och materialet till elden. De förklarar att de ska tillbe Herren, och sedan återvända.

Nyfiket frågar Isak sin far om var lammet för offret finns. Abraham säger till Isak att Gud själv ska förse med lammet. Abraham fortsätter sedan att bygga altaret och binder Isak, för att lägga på veden. Bibeln ger ingen indikation på att Isak gjorde motstånd. När Abraham – av lydnad till Guds ord – förbereder sig för att döda Isak, stoppar en ängel honom. Abraham får då syn på en bagge i ett snår, och offrar den istället för Isak.

 

ISAKS KOPPLING TILL JESUS

Det finns en intressant analogi i berättelse om Isak,  som speglar att Gud ger upp sin ende Son Jesus för att offras. Gud tillhandahöll verkligen Lammet – bokstavligen för Abraham och Isak då – och bildligt talat för hela mänskligheten som är villiga att acceptera Jesu offer (se Johannesevangeliet 1:29 och Hebreerbrevet 10).

Isak var på väg att offras på berget Moria som enligt traditionen tros vara samma plats som Golgata, där Jesus korsfästes. Den geografiska kopplingen mellan platsen för Isaks nästan-offring och Jesu korsfästelse förstärker den messianska tolkningen. Abraham var villig att offra sin son Isak, vilket parallelleras med Gud Faderns villighet att offra sin enfödde Son, Jesus Kristus. Isak bar själv veden som skulle användas för hans offer. Detta ses som en parallell till hur Jesus bar sitt kors till Golgata. Precis som Isak bar veden frivilligt, så bar Jesus korset frivilligt – och båda är tecken på lydnad och självuppoffring.

 

ISAK BLIR FAR TILL TVILLINGAR

När Isak närmar sig trettioårsåldern, dör hans mamma Sara. Efter hennes död skickar Abraham iväg en av sina tjänare för att hitta en hustru åt Isak, eftersom Abraham var fast besluten om att hans son inte skulle ha en kanaané till hustru (Första Moseboken 24:1-51). Abrahams tjänare ber att han ska hitta en lämplig hustru, och Gud leder som bönesvar hans sökande. När Isak är fyrtio år gifter han sig med sin kusin Rebecka (Första Moseboken 25:20). Bibeln säger att ”han älskade henne, och Isak blev tröstad efter sin mors död” (Första Moseboken 24:67).

Vid sextio års ålder blir Isak far till tvillingarna Jakob och Esau. Medan Isak gynnar sin äldre son Esau, var Rebeckas favorit Jakob. Detta orsakar stor rivalitet inom familjen, och leder till att Jakob (den yngre sonen) lurar till sig arvet och sin fars välsignelse. Detta arv skulle egentligen ha gått till Esau (den äldre sonen). Isak blir sent om sider medveten om sveket, men kan då inte återkalla sin välsignelse över Jakob (Första Moseboken 27).

Esau blir rasande, när han upptäcker att hans bror lurat honom och beslutar sig för att döda honom. Rebecka får dock reda på Esaus plan att mörda Jakob efter Isaks död, och övertalar därför Isak att skicka Jakob till sin bror Laban – för att hitta en hustru bland hennes släktingar. På sin ålders höst välsignar Isak sin son Jakob igen, innan han sänder iväg honom med bönen om att Gud skulle ge Jakob den välsignelse som gavs till hans farfar Abraham.

 

ISAK OCH ISMAEL ÅTERFÖRENAS

Abraham dog när Isak var omkring sjuttiofem år gammal, och lämnade allt till honom (Första Moseboken 25:5). Även om Ismael hade skickats iväg när Isak var avvänjd, återförenas Isak och Ismael för att tillsammans begrava sin far Abraham (se Första Moseboken 25:9). Bibeln talar inte specifikt om de båda brödernas förhållande, men Ismaels och Isaks ättlingar har historiskt sett varit fiender. En fiendskap som finns kvar än idag. Men det är intressant att notera att de två männen tydligen förenade sig, för att sörja sin far.

När det blev hungersnöd i landet visade sig Gud för Isak och sa åt honom att inte åka till Egypten, utan att stanna kvar i landet. Gud lovar att vara med Isak och välsigna honom, och att ge landet till Isaks ättlingar. Gud bekräftar också det förbund som han har slutit med Abraham, och säger att han ska göra hans avkomlingar lika många som stjärnorna – och välsigna alla jordens nationer genom dem (Första Moseboken 26:1–6).

 

ÄVEN ISAK LJUGER OM SIN FRU

Isak blir kvar i Kanaans land. Men i likhet med sin far presenterar även Isak i rädsla, Rebecka som sin syster snarare än sin hustru (se Första Moseboken 26:7–11). Trots detta beskyddar Gud Rebecka, på samma sätt som han tidigare hade skyddat Sara. Gud välsignar också Isak med rikliga skördar och rikedomar, så mycket att filistéerna blir avundsjuka och gräver igen de vattenbrunnar som Abraham hade byggt. Filistékungen ber Isak att flytta, och Isak flyttar därför från plats till plats och gräver nya brunnar för att slippa bråka om vatten. Den filisteiske kungen inser snart att Isak blir välsignad av Gud, och sluter därför ett fredsfördrag med Isak och hans folk (Första Moseboken 26:26–31).

Isak dör vid 180 års ålder och begravs av båda sina söner. Efter Isaks död bekräftar Herren sitt förbund med sonen Jakob, som han efter brottningskamp – döper om till Israel.

 

ISAK VAR TROGEN SIN KALLLELSE

Hos Isak möter vi ett hjärta, som överlämnats till Guds vilja. Han var till exempel lydig mot Abraham och Sara, och litade tydligen på deras vägledning. Isak lydde också när Gud sa åt honom att stanna kvar i landet, trots hungersnöden och fienders attacker. När Isak på äldre dar upptäcker att han blivit lurad av sin son Jakob, accepterar han ändå utfallet och underkastar sig vad han erkänner som Guds vilja – trots att det var helt emot den vedertagna traditionen vid den tiden. Precis som Isak upptäckte, måste vi också komma ihåg att Guds vägar inte är våra vägar eller hans tankar desamma som våra (se Jesaja 55:8). Berättelsen om Isak visar också att Gud håller sina löften! Herren slöt ett förbund med Abraham, som han sedan förnyar med Isak – och senare även med hans son Jakob.

Även om det inte finns några stora framgångar att tala om angående Isaks liv, var det med Isak som Gud valde att fortsätta förbundslinjen – samma linje som skulle frambringa Messias Jesus. Och än idag beskriver den judiska nationen sin Gud som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

 

Vad vet vi om hans familj?

Isaks far var Abraham som är känd som ”trons fader”, och fick löftet från Gud om att bli en far till många nationer. Hans mor Sara födde Isak när hon var 90 år gammal, vilket beskrivs som ett mirakel eftersom hon hela sitt liv hade varit ofruktsam.

Isak gifter sig med Rebecka, dotter till Betuel och syster till Laban, när han är 40 år gammal. Rebecka kom från Aram-Naharaim, från samma släkt som Abraham. Rebecka var också ofruktsam under många år, men efter Isaks bön till Gud blev hon gravid med tvillingarna Jakob och Esau.

 

Varför ses Isak och Rebecka som Bibelns romantiska par?

Isak och Rebecka betraktas ibland som Bibelns mest romantiska par på grund av deras berättelses unika drag, som skiljer sig från andra äktenskap i Bibeln. Här är några anledningar till varför deras historia anses romantisk:

Gudomlig vägledning: Isak och Rebeckas äktenskap beskrivs som arrangerat av Gud själv. Abrahams tjänare Eliezer sändes för att hitta en fru till Isak, och genom bön och tecken ledde Gud honom till Rebecka. Detta ses som ett exempel på ett äktenskap som är ordnat och välsignat av Gud.

Kärlek vid första ögonkastet: När Isak möter Rebecka för första gången beskrivs det som ett kärleksfullt möte. Isak tog Rebecka till sin mors tält och älskade med henne, vilket antyder att det fanns en omedelbar känslomässig och fysisk attraktion mellan dem (Första Moseboken 24:67).

Djup och varaktig kärlek: Berättelsen visar på en djup kärlek och respekt mellan Isak och Rebecka. Bibeln säger att Isak blev tröstad efter sin mors död genom sin kärlek till Rebecka. Detta antyder att deras relation hade en helande och stödjande kraft.

Partnerskap i livets svårigheter: Isak och Rebecka mötte utmaningar tillsammans, inklusive en lång period av barnlöshet. De bad tillsammans och förblev starka i sin tro, och till slut blev de välsignade med tvillingarna Esau och Jakob. Deras uthållighet och tro på Gud under svåra tider visar på en stark och trofast relation.

Ömsesidig respekt och samarbete: Isak och Rebecka arbetade tillsammans som ett team i uppfostran av sina barn och i hur de hanterade familjeangelägenheter. Även om deras metoder ibland var kontroversiella (som Rebeckas plan att få Jakob att få Isaks välsignelse över Esau), visar det ändå på deras engagemang för familjens framtid. Isak och Rebeckas berättelse illustrerar en kärlek som är både passionerad och beständig, samt grundad på tro och gudomlig vägledning.

 

Var läser vi om Isak i Bibeln?

Isak är en central figur i Gamla Testamentet, och hans liv och berättelser finner du främst i Första Moseboken (Genesis). Men även i Första Krönikeboken 16:16 kan du läsa om Guds förbund med Abraham, Isak och Jakob. I Nya Testamentet nämn Isak i Jesu släktregister, och i Matteusevangeliet 8:11 talar Jesus om människor som kommer att sitta få till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Trons kapitel (Hebreerbrevet 11) listar Isak som ett exempel på Abrahams tro och välsignelser.

 

Namnet är förknippat med ”skratt”

Isak (på hebreiska: יִצְחָק, Yitzchak) betyder ”han skrattar” eller ”han kommer att skratta.” Namnet härstammar från det hebreiska verbet צָחַק (tzachak), som betyder ”att skratta.” Efter Isaks födelse säger Sara: ”Gud har fått mig att skratta och alla som hör det kommer att skratta med mig” (Första Moseboken 21:6). Detta understryker den glädje och förvåning som Isaks födelse medförde.
Namnet Isak bär därmed på en djup symbolik som reflekterar både glädje och det mirakulösa i hans födelse, vilken ansågs omöjligt på grund av hans föräldrars ålder.

 

Vad kan vi lära oss av Isak? Vår AI-robot svarar:

Isak är en central figur i Gamla Testamentet, och hans liv ger oss flera lärdomar som kan vara värdefulla att reflektera över och tillämpa i våra egna liv. Här är några av de viktigaste lärdomarna:

Tro och tillit: Berättelsen om hur Abraham var villig att offra Isak, och hur Isak själv var villig att följa sin fars instruktioner, visar en djup tro och tillit till Gud. Vi lär oss vikten av att lita på Guds plan, även när vi inte förstår den fullt ut. Vi kan sträva efter att ha samma tillit och förtröstan i våra egna livssituationer, att lita på Guds godhet och suveränitet även i svåra tider.

Ödmjukhet och lydnad: Isak visade respekt och lydnad gentemot sina föräldrar, särskilt i förhållande till hans far Abrahams beslut och hans mors arrangemang för hans äktenskap. Ödmjukhet och respekt för auktoritet, samt en vilja att lyssna och lära sig av andra, är viktiga egenskaper att utveckla.

Fredssträvande: När Isak stötte på konflikter över brunnar med filistéerna, valde han att undvika strid och gräva nya brunnar istället (1 Mosebok 26:17-22). Detta visar hans fredssträvande natur och vilja att undvika onödiga konflikter. Vi kan lära oss att sträva efter fred och undvika onödiga konflikter i våra egna liv genom att vara flexibla och villiga att kompromissa.

 

ISAKS BARN FÖRSONAS

Förlåtelse och försoning: Trots den konflikt som uppstod mellan Esau och Jakob på grund av Jakobs bedrägeri, var Isak en del av den slutliga försoningen mellan bröderna (Första Moseboken 33). Vi kan arbeta för försoning och förlåtelse i våra egna relationer, även när vi har blivit sårade eller missförstådda.

Långsiktigt perspektiv: Gud förnyade sina löften till Isak, löften som hade givits till Abraham. Isak såg sig själv som en del av ett större gudomligt plan, som sträckte sig bortom hans egen livstid. Vi kan utveckla ett långsiktigt perspektiv på våra liv och våra handlingar, och förstå att vi är en del av något större än oss själva.

Bön och tålamod: Isak bad intensivt till Gud för att Rebecka skulle bli gravid, och efter många år besvarades hans bön (Första Moseboken 25:21). Detta visar hans uthållighet i bön och tålamod i väntan på Guds svar. Vi kan lära oss värdet av uthållighet i bön och att ha tålamod medan vi väntar på Guds timing.

Isaks liv erbjuder många lärdomar som kan tillämpas på våra egna liv. Genom att reflektera över hans tro, ödmjukhet, fredssträvande, förlåtelse, långsiktiga perspektiv och uthållighet i bön, kan vi inspireras att leva mer i linje med de värderingar som Bibeln lär ut.

 

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Isak? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Isak som exempel, vara villig att vara lydig och trogen även i svåra situationer. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som helhjärtat kan älska och samarbeta med min fru. I Jesu namn. AMEN.”

Isak förde genast (efter första mötet) Rebecka till sin mors tält, och hon blev hans hustru. Han älskade henne och hon blev till stor tröst för honom, eftersom han förlorat sin mor.  /Första Moseboken 24:67

 

Återupprättaren Isak – fakta och bibelreferenser:

Abrahams och Saras löftesson.

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Född: 1713 f.Kr. (2048 AM*)
Död: 1533 f.Kr. (2228 AM*)
Ålder: 180 år
Alt. namn/stavningar: Jitschaq, Jischaq

Far: Abraham
Mor: Sara
Halvsyskon: Ismael, Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak, Shoach
Relationer: Rebecka (äktenskap)
Barn (2): Esau, Jakob/Israel

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Läs mer om profeten Isak hos Wikipedia >>

 

 

Vi läser om Isak på 112 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Isak på 20 plats i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Alternativ stavning av namnet som bara förekommer 4 gånger (i GT) >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar