Förste herden Abel: ”Jag blev mördad av min bror”

Abel är den första människan som blir mördad. Han var herde och hans bror Kain odlade grödor. Det som skiljer dessa bröder åt, är dock i första hand inte yrkesvalet. Snarare är det deras uppfattning om vilka offer som behagar Gud, som blir den livsavgörande skillnaden. Abel fruktar Gud och eftersom han gör det, erbjuder han Gud det bästa ur sin hjord. Kain kommer med det han har samlat in från jorden, ett offer som representerar hans egen ansträngning. Vilka av dina offer eller ansträngningar, tror du behagar Gud?

 

Som gudsman i Bibeln är Abel känd för åtminstone tre saker. Han var noga med att offra ett offer till Gud, som var honom välbehagligt. Han är den första människan som dör, och dessutom blir mördad. Hans liv, offer och död är en skuggbild och en slags profetia om det som ska komma genom Kristus. Vi börjar med att läsa från Första Mosebokens fjärde kapitel (vers 1-10) om när Abel efter sitt offer till Gud, blir mördad av sin bror:

 

Berättelsen om herden Abel

Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Kain, för hon sa: ”Med Herrens hjälp har jag fått en människa!” Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev herde, medan Kain blev lantbrukare.

En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till Herren. Också Abel kom med de feta köttstyckena från sina förstfödda lamm. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, men inte på Kain och hans offer. Detta gjorde Kain vred, och han sänkte blicken.

”Varför är du så vred?” frågade Herren. ”Varför sänker du huvudet? Om du gör rätt är du ju accepterad, men om du inte gör rätt, lurar synden vid dörren. Synden åtrår dig, men du ska råda över den!”

Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” ”Det vet jag inte”, sa Kain. ”Ska jag hålla reda på min bror?”

Men Herren sa: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken.

 

I Hebreerbrevets tolfte kapitel (vers 24) läser vi om jämförelsen med Jesus vars blod vädjade om nåd, snarare än hämnd:

”Ni har kommit till Jesus själv, han som blev medlare i ett nytt förbund – och till det renande blod som talar bättre än Abels.”

 

Abel som förebild till Jesus Kristus

  1. Abel var en herde (Första Moseboken 4:2) – Jesus är den Gode Herden (Johannesevangeliet 10:11).
  2. Abel bar fram en offergåva Herren såg till (Första Moseboken 4:4) – Jesus frambar sig själv som den ultimata offergåvan Herren såg till (Efesierbrevet 5:2)
  3. Abel offrade ett lamm (Första Mosebokens 4:2-4) – Jesus var Guds lamm som offrades (Johannesevangeliet 1:29).
  4. Abels offer innebar utgjutandet av blod (Första Moseboken 4:2-4) – Jesus bar fram sitt blod som offer inför Gud (Hebreerbrevet 9:12).
  5. Abels offer skedde av tro och demonstrerar därmed att han litade på Guds ord (Hebreerbrevet 11:4) – Kristus är trons upphovsman och fullkomnare (Hebreerbrevet 12:2).
  6. Gud vittnade öppet om att han godtog Abels offer (Första Moseboken 4:4-5) – Gud vittnade öppet om att han godtog Jesu offer genom att uppväcka honom från det döda (Apostlagärningarna 2:32).
  7. Trots att Abel dog talar han än idag (Hebreerbrevet 11:4) – trots att Jesus dog talar han än idag.

 

Namnet

Abels namn på hebreiska är Hevel, som betyder andetag eller ånga och är förknippat med hans korta liv. Vad var hans liv annat än en ånga? (Psaltaren 90:6; Jakobsbrevet 4:14)

 

Vad kan vi lära oss av av denne gudsman?

Förutom att Abel fungerar som en skuggbild till Jesus, finns det åtminstone två andra saker att notera. Det första är hur viktigt det är att inte komma till Gud i tron att våra egna prestationer tar oss dit (som Kain), utan att genom tron (som Abel) närma oss Herren med lovets offer.

”Den som offrar lovets offer ärar mig, och den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning.” /Psaltaren 50:23

”Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.” /Hebreerbrevet 13:15

Det andra vi kan lära oss från berättelsen om Abel, är hur lite vi vet om längden av våra liv. Därför bör vi inte skjuta på framtiden, det som bör göras idag.

”Lär oss att inse hur få våra dagar är, så att vi får visa hjärtan.” /Psaltaren 90:12

”Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: Om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det… Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.” /Jakobsbrevet 4:14-15, 17

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Abel? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Abel som exempel, se med vishet på livets dagar så att jag använder dem väl. Jag ber också om att få offra lovets offer inför dig, och fatta beslut som behagar dig. I Jesu namn. AMEN.”

Syskon, låt mig (Paulus) tillägga detta: Ni har fått lära er av oss hur man lever för att behaga Gud, och så lever ni också. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull att göra det ännu mer. / Första Thessalonikerbrevet 4:1

 

Översteprästen Abel – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3740-3700 f.Kr. (21-61 AM*)
Död: 3729-3629 f.Kr. (32-132 AM*)
Ålder: 20-120 år
Far: Adam
Mor: Eva
Syskon: Kain, Set

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Du kan läsa mer om Abel hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Abel på 8 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Abel på 4 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar