Första människan Adam: ”Jag förde synden in i världen”

 

Adam var enligt Bibeln den första människan (inte apmänniska). Han var homo sapiens ”den visa människan” av Guds släkt. Som gudsman är han ihågkommen för att vara den första varelsen som blev skapad i Guds avbild, som förebild till Kristus. Aposteln Paulus säger i Första Korinthierbrevet 15:45 ”Den första människan Adam, blev en varelse MED liv. Den siste Adam (Jesus) blev en ande som GER liv. Men det andliga livet kom inte först, utan det fysiska – sedan kom det andliga.” Adam är inte bara känd för att vara den första människan, utan även som den som tillsammans med sin fru – förde synden in i världen. Har du funderat på vad du för in i världen?

Adam är känd för att vara den första människan som Gud skapade. Han är även känd för syndafallet, då han äter av frukten från kunskapens träd om gott och ont. Denna akt av olydnad, leder till mänsklighetens förlust av oskuld och evig liv i Edens lustgård. Som en följd av syndafallet blir Adam och Eva utvisade från Edens lustgård av Gud, vilket markerar början på människans kamp och lidande i världen utanför paradiset.

 

Berättelsen om den första människan

Adam är en central figur inom de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), där han traditionellt anses vara den första människan och stamfadern. I Bibeln introduceras han i Första Mosebokens berättelser, särskilt i kapitlen 1 till 5. Enligt dessa skrifter skapade Gud Adam från jordens damm och andades in liv i honom, vilket gjorde honom till den första levande varelsen. Han placerades sedan i Edens lustgård för att bruka och vakta den.

Gud skapade även en kvinna vid namn Eva, ur en av Adams revben som en följeslagare till honom. De två levde i Edens lustgård tills de överträdde Guds enda förbud – att inte äta av kunskapens träd om gott och ont. Denna handling ledde (som en bestraffning för deras olydnad) till deras utvisning från lustgården , vilket också introducerade synden och döden i världen.

Deras berättelse används ofta för att förklara mänsklighetens ursprung, som består av både gott och ont, samt konceptet om synd och dess konsekvenser för människan. De betraktas som stamföräldrar till hela den mänskliga rasen. I kristen teologi är Adam ofta kopplad till behovet av frälsning genom Jesus Kristus, som ibland refereras till som den ”andra Adam” på grund av Jesu roll i att återställa förhållandet mellan Gud och mänskligheten.

Dessutom har Adam och hans berättelse haft en djup inverkan på kulturella och teologiska koncept genom historien, och har inspirerat en mängd religiösa, litterära och konstnärliga verk. Berättelsen om Adam och Eva har tolkats på många olika sätt genom århundradena, beroende på teologiska, filosofiska och kulturella perspektiv.

 

Var han en förebild till Kristus?

Ja. I kristen teologi betraktas han ofta som en förebild till Jesus Kristus, där Adam introduceras som den första Adam och Jesus som den andra eller sista Adam. Denna parallell är central för att förstå den kristna läran om syndafallet och frälsningen. Den första människan, introducerar synden och döden i världen genom sitt olydnad mot Gud. På ett motsvarande sätt introducerar Jesus, ofta kallad den sista Adam, möjligheten till evigt liv och försoning genom sin lydnad och sitt offer på korset.

Adam representerar mänskligheten i det första förbundet med Gud, där hans handlingar får konsekvenser för hela mänskligheten. Jesus representerar mänskligheten i ett nytt förbund genom sin rättfärdighet och sitt offer, vilket erbjuder frälsning till alla som tror. Adams olydnad i Edens lustgård leder till syndens inträde i världen, vilket skapar ett behov av försoning. Jesus Kristus, å andra sidan, visar fullständig lydnad mot Guds vilja, även till döden på korset, vilket möjliggör försoning för mänskligheten.

”Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Den siste Adam blev en ande som ger liv.” /Första Korinthierbrevet 15:45

 

Likheter mellan Adam och Jesus
 • De kom till världen genom biologiska mirakel. Istället för att komma till genom den vanliga biologiska ordningens gång (genom mannens säd), blev de till som ett resultat av Guds mirakulösa kraft.
 • Bådas liv har påverkat hela mänskligheten. Båda utövade sin fria vilja, och föddes in i världen som syndfria eviga varelser. De båda hörde Guds hörbara röst kommunicera till dem.
 • Gud välsignade Adam och gav honom herravälde över jorden. Detta är likt Kristus som är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse och kommer ha fullständigt herravälde över jorden. Så det Adam förlorade i och med fallet har Jesus Kristus köpt tillbaka.
 • När Adam levde i Eden hade han tillträde till ”livets träd” och kunde leva för evigt. Han gick dock från ett perfekt tillstånd till att dö. Kristus gick också från att vara i ett perfekt tillstånd i Faderns famn till att gå i döden. Så liksom Adam gick från liv till död, gick Kristus från liv till död. Skillnaden är att Jesus sedan kom tillbaka till livet och lever för evigt. Som Första Korinthierbrevet 15:22 uttrycker det: ”Liksom alla dör i Adam, så ska också i Kristus alla göras levande.”
Båda förknippas med ett träd…
 • Adam förlorade mänsklighetens relation till Gud genom ett träd, Jesus återvann mänsklighetens relation till Gud på korsets trä. Liksom Adam dog när han tog del av trädet, dog Kristus när han tog del av korsets trä.
 • Adam syndade i en trädgård, medan Jesus verkar ha fått synden placerad på sig i Getsemane trädgård. Adam blev frestad att svika Gud i trädgården (och föll för den), Jesus blev frestad att svika Gud i Getsemane men stod emot frestelsen.
 • Liksom Adams brud var delaktig av hans natur: ”ben av mina ben och kött av mitt kött” (Första Mosebok 2:23), kommer församlingen (som också kallas bruden) få ta del av Kristi gudomliga natur (Andra Petrusbrevet 1:5).
 • Guds bud (lagen – ”du får inte äta av trädet med kunskap om gott och ont”), gavs INNAN Eva skapades. Parallellismen är slående då Lagen och de tio budorden gavs INNAN Kristi brud (församlingen) blev till.
 • Adam och Evas relation beskrivs som följande: ”Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra” (Första Moseboken 2:25). Detta är även den relation som församlingen ska ha till Kristus, då ingen fördömelse finns och vi kan komma frimodigt, utan att blygas inför tronen. Jesus bar all vår skam så att vi inte ska behöva blygas inför honom.
 • Den förste Adam skapades från jorden och placerades i Eden, för att sedan återvända till jorden dit han kom ifrån. Den andre Adam (Kristus) kom från himlen och placerades på jorden, för att sedan återvända dit han kom ifrån (himlen).

 

Namnet är förknippat med ”från jord är du kommen”

På hebreiska betyder namnet Adam ”människa”. Det härstammar från det hebreiska ordet ”אָדָם” (Adam), som i sin tur är relaterat till ordet ”אֲדָמָה” (adamah), vilket betyder ”jord” eller ”mark”. Namnet återspeglar berättelsen i Första Moseboken om hur han skapades av Gud från marken (jorden).

 

Vad kan vi lära oss av av denne gudsman?

Från berättelsen om Adam i Bibeln kan vi lära oss flera viktiga lektioner som berör mänsklighetens natur, ansvar, relationer och förhållande till Gud. Adam får i uppdrag att bruka och vakta Edens lustgård. Detta påminner oss om människans ansvar att förvalta och värna om skapelsen. Vi är kallade att ta hand om vår omgivning på ett hållbart och respektfullt sätt. Berättelsen om Adam och Evas syndafall belyser mänsklighetens sårbarhet för frestelse och konsekvenserna av olydnad mot Gud. Det påminner oss om vikten av att lyssna till och följa Guds vägledning. Adam och Eva försökte båda att undvika ansvar för sina handlingar genom att skylla på någon annan. Adams berättelse lär oss att ta ansvar för våra beslut och deras konsekvenser.

 

 

Diskussionsfrågor:
 • Vad tänker du på efter att ha läst om Adam? Associera helt fritt!
 • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
 • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Adam som exempel, fly syndens väg för att istället gå din väg och lyda dig. Jag ber också om kraft och vishet, så att jag på bästa sätt kan förvalta och värna om skapelsen. I Jesu namn. AMEN.”

Alltså, på samma sätt som en endas fall resulterade i fördömelsen för alla människor (som är i Adam), så ledde en rättfärdig mans liv till en rättfärdighet som leder till liv (Guds högre livskvalitet) för alla människor (som är i Jesus) /Romarbrevet 5:18 – SKB

 

Den första människan – fakta och bibelreferenser:

Hebreiska ordet adam betyder människa, röd eller jord.

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3760 f.Kr. (1 AM*) i Eden
Död: 2830 f.Kr. (931 AM*)
Ålder: 930 år
Relationer: Eva (livspartner)
Barn (3): Kain, Abel och Set

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Du kan läsa mer om Adam (och Eva) hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Adam på 11 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Adam på 9 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar