Tältmakaren Aquila: ”Min fru och jag tjänade Gud tillsammans”

 

Aquila är ett föredöme eftersom han så tydligt tjänar Gud, TILLSAMMANS med sin fru. Många manliga ledare står ensamma på estraden, medan deras fruar gör något annat. Jesus sände ut sina lärjungar två och två, så vad hindrar fler äkta par från att i större utsträckning tjäna Herren tillsammans? Om du är gift, är vår förhoppning att du genom Aquilas exempel blir inspirerad att tillsammans med din fru, söka Guds gemensamma kallelse för framtiden. Detta skulle kunna bli starten på ert livs största äventyr!

Aquila är mest känd för att han tillsammans med sin fru arbetade som förkunnare. Vi har inte så många exempel i Bibeln på just gifta par som tjänar Gud tillsammans. Genom sitt arbete och sin tjänst tillsammans har de blivit stora förebilder för kristen tjänst och ledarskap. I Apostlagärningarna berättas det att Aquila och Priscilla mötte Apollos i Efesos, en välutbildad och karismatisk talare känd för sin kunskap om Skrifterna. De tog honom till sig och förklarade ”Guds väg” mer exakt för honom, vilket hjälpte honom att bli en ännu effektivare predikant av evangeliet.

 

Berättelsen om Aquila – som tjänade Gud med sin fru

Aquila tillsammans med sin fru Priscilla, var en judisk tältmakare som mötte aposteln Paulus i Korint efter att ha blivit utvisad från Rom på grund av kejsar Claudius dekret. De blev nära medarbetare och medhjälpare till Paulus i spridningen av den kristna läran. De öppnade också upp sitt hem för bibelstudier och lovsång, samt spelade en viktig mentorroll för tidiga kristna ledare (exempelvis Apollos). Genom sitt gemensamma arbete och gästfrihet bidrog Aquila och Priscilla avsevärt till grundandet och stärkandet av den tidiga kyrkan, vilket visar på deras betydelsefulla roll i den kristna gemenskapens utveckling.

”FRAMFÖR mina hälsningar till Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus – som har vågat sin egen hals för min själ och som inte bara jag tackar utan också alla församlingarna bland nationerna” (Romarbrevet 16:3, 4). Dessa ord av aposteln Paulus till den kristna församlingen i Rom visar hur högt han värderade och aktade detta gifta par. Han var noga med att inte förbigå dem, när han skrev till deras församling.

 

Var Aquila verkligen tältmakare?

I Apostlagärningarna 18:3 används det grekiska ordet skēnopoiọs om Paulus, Aquilas och Priscillas yrke. Det råder delade meningar om exakt vilken slags hantverkare detta ord betecknar (om det var en tältmakare, en tapetvävare eller en repslagare), men många forskare framhåller att ”det inte verkar finnas någon orsak att avvika från översättningen ’tältmakare” (The Expositor’s Greek Testament, utgiven av W. R. Nicoll, 1967, bd II, sid. 385).

 

Var läser vi om Aquila i Bibeln?

Aquila nämns vid flera tillfällen i Nya Testamentet, främst i samband med Apostlagärningarna och Paulus brev. I Apostlagärningarna introduceras Aquila tillsammans med sin fru Priscilla som judar som nyligen hade kommit till Korint från Italien, på grund av en förordning från Claudius som beordrade alla judar att lämna Rom. De möter Paulus och blir nära medarbetare till honom, eftersom de alla tre delade yrket som tältmakare. Senare följer de med Paulus till Syrien och stannar sedan i Efesos, där de hjälper till att undervisa Apollos om den kristna tron mer noggrant.

Paulus hälsar Aquila och Priscilla i sitt brev till romarna och beskriver dem som ”mina medarbetare i Kristus Jesus” och nämner att de riskerade sina egna liv för hans skull. Han nämner också att inte bara han själv utan även alla de hednakristna församlingarna är tacksamma mot dem. Dessa avsnitt belyser Aquilas och Priscillas roll som viktiga stödjepelare i den tidiga kristna kyrkan, deras nära relation till Paulus, och deras engagemang för att vägleda och stödja andra troende genom sin förkunnelse.

 

Namnet Aquila är förknippat med styrka och vaksamhet

Namnet Aquila härstammar från latin och betyder ”örn.” På latin uttalas det som ”A-kwi-la” och användes både som ett förnamn och ett släktnamn i det antika Rom. Som ett kristet namn i Nya Testamentet förknippas Aquila ofta med styrka, vaksamhet och högflygande, vilka är egenskaper som ofta associeras med örnen. Dessa egenskaper kan symboliskt spegla Aquilas roll i den tidiga kristna kyrkan, där han, tillsammans med sin fru Priscilla, stod som en stark och vägledande kraft i spridningen av den kristna tron och i sitt stöd till aposteln Paulus.

 

Vad kan vi lära oss av av denne gudsman?

Tillsammans med sin fru lär oss Aquila om hur viktigt det är att vara gästfri. De tar sig tid att utbilda Apollos, där kunskap saknas – något för dig och mig att ta efter. Genom att dela yrke med Paulus visar Aquila att vårt dagliga arbete, kan vara en integrerad del av vår tjänst för Gud. Att vara en kristen innebär att leva ut sin tro inom alla livets aspekter, inklusive arbetslivet. Aquila fungerar tillsammans med sin fru som ett team i sin tjänst, vilket illustrerar kraften i partnerskap. Deras gemensamma arbete betonar hur äktenskap och vänskap kan stärka tjänsten och missionen.

Aquila och Priscilla rör sig mellan olika städer (inklusive Rom, Korint och Efesos) och anpassade sin tjänst efter behoven i varje nytt sammanhang. Deras liv visar vikten av att vara öppen för Guds ledning, även när det innebär stora förändringar i livet. Genom att efterlikna Aquilas exempel kan vi sträva efter att vara mer gästfria, undervisa andra med tålamod, integrera vår tro i alla aspekter av livet, arbeta tillsammans med andra i tjänsten och vara öppna för Guds ledning genom livets olika skeden.

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Aquila? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Aquila som exempel, söka partnerskap hos någon annan för att bättre kunna sprida Guds rike. Jag ber också om vishet att vara både anpassningsbar, och en god mentor. I Jesu namn. AMEN.”

Han (Apollos) började frimodigt tala i synagogan (dock med begränsad kunskap). När Priscilla och Aquila hörde honom, tog de honom till sig och undervisade honom ännu mer exakt (grundligare, korrekt) om ”Guds väg”. /Apostlagärningarna 18:26

 

Den första människan Aquila – fakta och bibelreferenser:

Från latinska ordet för örn aquila.

Tidsperiod: ❼ Jesus – (0-100 e.Kr.)
Ålder: Man vet ej
Relationer: Prisca (fru)

Du kan läsa mer om Aquila (och Priscilla) hos Wikipedia >>
Vi läser om Aquila på 6 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar