Efterträdaren Elisa: ”Jag fick en dubbel arvslott”

 

Trots att Elia visste att Elisa var kallad av Gud att bli hans profetiska efterträdare, så ber Elia Elisa att lämna honom tre gånger. Det är uppenbart att detta är Elias sätt att pröva Elisas övertygelse och kallelsemedvetenhet. När Elisa till slut väljer att plocka upp Elias mantel, som föll av honom vid hans himmelsfärd – är det Elisas eget beslut. Att profeten Elias lärling heter Elisa som är ett nästan identiskt namn, vittnar om kopplingen mellan dem. Av Elisa kan vi lära oss hur en kallelse kan gå vidare till en hängiven medarbetare som vill verka i samma anda. Kan detta vara även ditt kall, att bli en stark efterträdare?

 

Profeten Elia kallar Elisa till att bli sin efterträdare, genom att lägga sin mantel på honom. När Elia sedan lämnar den här världen tar Elisa upp hans mantel från marken, och för därmed vidare sin läromästares profettradition. Elisa ber nu om en dubbel arvslott av Elias ande och kraft. Gud svarar på denna bön, vilket visar dig och mig att rollen som efterträdare – inte handlar om att gå i någons skugga. Ett liv som efterträdare kan vara både spännande och eftersträvansvärt!

 

Berättelsen om Elisa – ”Efterträdaren”

Elisa vars namn betyder ”Gud är frälsning”, var Elias efterträdare i ämbetet som profet i Israel. Han kallades att följa Elia i Första Kungaboken 19:19, och han tillbringade de följande åren som profetens skyddsling – tills Elia togs till himlen. Vid den tiden började Elisa sin tjänst som varade i omkring sextio år, och spänner över kungarna Joram, Jehu, Joahas och Joas.

Elisas kallelse

Efter en mäktig uppvisning av Guds makt mot Baals profeter och efter att regnet återvänt efter en lång torka, söker drottning Jezebel efter Elias liv. Rädd flyr profeten. Han blir då betjänad av en ängel och förbereder sig sedan för en fyrtio dagars lång resa till berget Horeb. Elia lyder Guds ord och finner Elisa, i full färd med att plöja med ett par oxar. Elia lägger där sin mantel på Elisa – som ett tecken på att Elias kallelse skulle gå vidare till Elisa. Elisa lämnar genast sina oxar och springer efter profeten.

Elisa ber Elia om att få säga hejdå till sin familj. Han går tillbaka hem, slaktar sina oxar och delar ut köttet till folket.  Sedan återvänder Elisa till Elia, som hans tjänare. Här ser vi hur viktigt det är att ge respons när Gud kallar. Vad är du själv villig att lämna, för att följa den väg som Herren vill leda dig in på?

Den dubbla arvslotten 

Elisa verkade älska Elia som han skulle älska en far. Han vägrar att lämna Elia innan himmelsfärden, trots att Elia ber honom om det. Elisa ber sedan om en dubbel arvslott av Elias ande. Detta var inte en girig begäran utan snarare ett uttryck för att Elisa ville bli betraktad som Elias son. Enligt Mose lag skulle den förstfödde sonen, få ärva dubbelt.

Elia sa till Elisa att om han såg honom bli upptagen till himlen, så skulle den dubbla arvslotten vara hans. Elisa såg senare eldvagnen och han såg Elia föras till upp till himlen i en virvelvind. Efter denna mäktiga upplevelse tog Elisa upp Elias mantel och gick till Jordanfloden. Elisa slog på vattnet med manteln och floden delade sig, precis som den hade gjort för Elia. De andra profeterna som bevittnade detta insåg att Elias ande nu vilade över Elisa.

Många mirakler i Elisas fotspår…

Det finns många välkända berättelser om Elisas tjänst som profet. Han helade Jerikos vatten (Andra Kungaboken 2:19–21) och hånades av ungdomar som retade honom. Gud straffade dessa unga män, genom att sända björnar som rev dem (Andra Kungaboken 2:23–25).

Elisa förökade en också en änkas olja (Andra Kungaboken 4:1–7). Han profeterade om en son till en förmögen sunamitisk familj som var värd för honom, och återuppväckte senare samma son från de döda (Andra Kungaboken 4:8–37). Elisa tog också bort gift från en gryta (Andra Kungaboken 4:38–41) och förökade tjugo kornbröd för att mata hundra män (Andra Kungaboken 4:42–44). Han botade Naaman från spetälska (Andra Kungaboken 5) och lät ett lånat yxhuvud mirakulöst flyta upp (Andra Kungaboken 6:1–7). Miraklen som Elisa utförde är till största delen hjälpsamma för dem han möter, och välsignande för folket. Andra påminner starkt om några av Kristi mirakel, såsom matundret (Matteusevangeliet 16:9–10) och helande av spetälska (Lukasevangeliet 17:11–19).

Ett krigsunder

Elisa gav även Israels kung råd. En händelse berättar om Elisa som varnar Israels kung för kungen av Arams krigsstrategier . När kungen av Aram får reda på att det är Elisa som omintetgör hans planer, försöker han fånga profeten. När Elisas tjänare Gehasi, ser arameerna som kommer emot dem, blir han rädd. Men Elisa säger då till honom att inte vara rädd eftersom ”de som är med oss ​​(Herrens arme) är fler än de som är med dem.” Och Elisa bad: ’Öppna hans ögon Herre, så att han kan se.’ Då öppnade Herren Elisas tjänares ögon, och Gehasi såg kullarna fulla av hästar och eldstridsvagnar runt omkring Elisa” (Andra Kungaboken 6:16–17). Man kan inte låta bli att minnas hur Elisa hade sett liknande eldvagnar när Elia fördes till himlen. Elisa bad sedan om att araméerna skulle slås med blindhet, och så blev det. Elisa ledde fiendearmen till Samaria, innan han bad Herren att öppna deras ögon. Israels kung undrade då om han skulle döda fångarna, men Elisa rådde honom att laga mat åt dem istället. När de var färdiga med måltiden, återvände aramerna till sin kung, och aramerna slutade sedan att plundra Israel. Elisa profeterade också andra händelser av nationell och internationell betydelse angående Israel och Syrien.

Elisas död

Om Elisas död säger Andra Kungaboken 13:20 helt enkelt: ”Elisa dog och blev begravd.” Men avsnittet fortsätter med att tala om moabitiska anfallare som kom till Israel varje vår: ”En gång när några israeliter begravde en man såg de plötsligt en skara plundrare, så de kastade mannens kropp i Elisas grav. När kroppen rörde vid Elisas grav med hans ben, vaknade mannen till liv och reste sig på sina fötter” (Andra Kung 13:21). Det verkar som om Gud valde att visa sin makt genom profeten Elisa – även efter hans död.

Jesus refererar till profeten Elisa i Lukasevangeliet 4:27. Folket hade just förkastat Jesus i Nasaret när han säger till dem att ”ingen profet är accepterad i sin hemstad” (Lukasevangeliet 4:24). Jesus sa också att det fanns många spetälska i Israel på Elisas tid, men bara Naaman en syrier (hedning), blev botad.

Elisa var lydig mot Guds kallelse och följde Elia ivrigt och troget. Han trodde på Gud och litade på honom. Elisa sökte Gud, och genom honom verkade Gud kraftfullt. Även en efterträdare kan bli en stark ledare, med en egen väg att vandra…

 

 

Lät Gud döda fyrtiotvå småpojkar för att de retade Elisa?

En av de svåraste teologiska nötterna att knäcka är den om Elisa och de fyrtiotvå ”pojkarna”. Lät verkligen Gud björnar riva ihjäl fyrtiotvå småpojkar för att de retade Elisa för att han var flintskallig?? Här kommer mitt försök till förklaring.

Bakgrunden är att profeten Elia precis har lämnat jordelivet genom att hämtas upp till himlen av Herren Gud. Elisa har varit Elias lärjunge och blir nu hans efterträdare som Herrens profet i Israel. Efter att ha utfört ett och annat mirakel så beger sig Elisa till Betel och då står det så här i Andra Kungabokens andra kapitel (vers 23-25):

Därefter begav han (Elisa) sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: ”Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!” När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan tillbaka till Samaria.

Läs hela förklaringen till denna hemska händelse på pastor Christian Mölks blogg >>

 

 

Var läser vi om Elia i Bibeln?

Profeten Elisa (även stavat Elisha) nämns i flera böcker i Gamla Testamentet. I Första Kungaboken 19:19-21 beskrivs hur Elisa kallas av profeten Elia och blir hans lärjunge och efterträdare. Det mesta av informationen om Elisa finns dock i Andra Kungaboken, där hans mirakler och profetiska gärningar beskrivs i detalj.

Elisa är en av de mest framträdande profeterna i Gamla Testamentet och hans gärningar spänner över flera kapitel i både Första och Andra Kungaboken. Genom dessa texter kan vi få en omfattande bild av hans liv, tro och mirakulösa gärningar som vittnar om Guds kraft och trofasthet.

 

Namnet är förknippat med Guds allmakt

Elisas namn (eller Elisha på engelska, אֱלִישָׁע på hebreiska) betyder ”Gud är frälsning” eller ”Gud är räddning.” Elisa består av två delar: ”Eli” (אֱלִי) som betyder ”min Gud” och ”sha” (יָשַׁע) som betyder ”att frälsa” eller ”att rädda.” Sammanlagt har namnet en stark teologisk innebörd av att Gud är den som frälser och räddar.

 

Vad kan vi lära oss av Elia? Vår AI-robot svarar:

Profeten Elisa (Elisha) i Gamla Testamentet erbjuder många lärdomar genom sitt liv och gärningar. Här är några centrala insikter och lärdomar vi kan dra från hans berättelse:

 • Trofasthet mot Gud: Elisa visade en djup tro och lojalitet mot Gud, som återspeglades i hans handlingar och mirakel. Hans förtroende för Guds kraft och plan är ett exempel på hur tro kan leda till stora gärningar.
 • Guds försörjning: Elisa lärde oss att Gud är kapabel att förse oss med allt vi behöver, även i svåra situationer. Miraklet med änkans olja (2 Kungaboken 4:1-7) visar att Gud kan förvandla våra begränsade resurser till överflöd när vi har tro.
 • Tjänande attityd: Elisa tjänade folket och hjälpte dem i deras nöd. Hans handlingar var ofta inriktade på att hjälpa de mest utsatta som änkan och hennes söner, och att ge praktisk hjälp genom Guds kraft.
 • Ödmjukhet: Trots de stora mirakel han utförde, förblev Elisa ödmjuk och pekade alltid tillbaka på Gud som källan till sin kraft. Han sökte inte egen ära utan arbetade för att förhärliga Gud.
 • Guds Allmakt: Genom de många miraklen visade Elisa att ingenting är omöjligt för Gud. Från att dela Jordanfloden till att väcka en död pojke till liv, demonstrerade Elisa Guds överlägsna makt över naturens lagar och livets omständigheter.
Guds närvaro i detaljerna
 • Guds närvaro i detaljerna: Miraklet med att få järnet (yxan) att flyta (2 Kungaboken 6:1-7) påminner oss om att Gud bryr sig om även de små detaljerna i våra liv. Ingen fråga är för liten för att frambära inför Herren.
 • Uthållighet i tjänst: Elisa tjänade som profet under flera kungars regeringar och i olika politiska klimat. Hans uthållighet och trofasthet i sitt uppdrag är ett exempel på hur vi också bör vara ihärdiga i våra kallelser, oavsett omständigheterna.
 • Lärjungaskap och mentorskap: Elisas relation till Elia visar vikten av mentorskap och lärjungaskap. Elisa lärde sig från Elia och var beredd att bära manteln av profetisk tjänst när tiden kom. Detta betonar vikten av att lära sig från andliga förebilder och vara redo att ta över och bli efterträdare – när det är dags.
 • Medkänsla för andra: Elisa visade stor medkänsla för de människor han tjänade. Hans handlingar, såsom att rena vattnet i Jeriko eller att bota Naaman från spetälska, visar hans djupa omsorg för människors välbefinnande.
 • Barmhärtighet och förlåtelse: Elisas handlingar betonar vikten av barmhärtighet och förlåtelse. Hans vilja att hjälpa även de som kanske inte förtjänade det (som Naaman, en syrisk befälhavare) visar att Guds nåd är tillgänglig för alla.

Sammanfattningsvis ger profeten Elisa oss många värdefulla lärdomar om tro, ödmjukhet, uthållighet, och medkänsla. Hans liv och gärningar uppmuntrar oss att lita på Gud, tjäna andra, och att vara trogna i våra uppdrag – stora som små.

 

 

Diskussionsfrågor:
 • Vad tänker du på efter att ha läst om Elisa? Associera helt fritt!
 • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
 • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Elisa som exempel, våga fundera på om jag i min omgivning ser en förebild som jag kan bli en efterträdare till. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som vågar be om en dubbel arvslott av ande och kraft. I Jesu namn. AMEN.”

När Elias tjänare steg upp på morgonen och såg staden omringad av en armé med hästar och vagnar, blev han orolig. Då ropade han: ”Min herre, vad ska vi göra nu?” ”Var inte rädd! Det finns fler på vår sida (Herrens arme) än på deras”, svarade Elisa.” /Andra Kungaboken 6:15-16

 

Profeten Elisa – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod:  David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: –
Alt. namn/stavningar: Elisha

Läs mer om profeten Elisa hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Elisa på 58 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Elisa på 1 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Lägg till kommentar