Rike mannen Boas: ”Jag gifte mig med en stark kvinna”

 

Den rike mannen Boas ses inte bara som en förebild för Kristus, utan även som en ovanligt modig man – som inte hade några problem med att det var Rut som ”friade” till honom. Han agerar  både kärleksfullt och omtänksamt, när han plötsligt en natt finner Rut liggandes vid sänggaveln. En ganska romantisk scen, skulle man kunna föreställa sig. Är du man nog att hantera situationen, när en stark kvinna närmar sig? Om ditt svar är ja, kanske det för dig som för Boas – kan vänta oanade välsignelser runt hörnet 🙂

Boas är en framstående och respekterad markägare i Betlehem, som är mest känd för sin roll i Ruts bok. Där ser vi hur hans godhet, generositet och rättvisa handlingar gentemot Rut (en moabitisk änka) leder till äktenskap och födelsen av deras son Obed, som senare blir kung Davids farfar. Genom att han agerar som lösenman och gifter sig med Rut som är en främling, visar Boas en djup förståelse för Guds lagar. Dessa handlar om kärlek och rättvisa, och hans handlingar lägger grunden för Messias släktlinje enligt kristen tro. Boas liv exemplifierar principerna om gudfruktan, medkänsla och integritet – vilket gör honom till en modell för rättfärdigt beteende och gudomligt engagemang i människors liv.

 

Berättelsen om Boas – full av godhet och respekt

Boas är en central figur i Ruts bok i Gamla Testamentet. Han är känd för sin rättfärdighet, generositet och för sitt skydd av Rut. Historien om Boas och Rut utspelar sig under tiden av domarna, en period av social och moralisk turbulens i Israels historia.

Rut var en moabitisk kvinna som hade kommit till Israel som änka efter en israelitisk man. Hon hade återvänt med sin svärmor, Naomi, som också hade förlorat sin man. De levde tillsammans i en mycket jobbig situation, och Rut gick till fälten varje dag för att plocka mat på fälten under skörden. Boas var en godsägare dit Rut kom för att hitta säd. Han kände till hennes situation och sa åt sina arbetare att lämna mycket spannmål för henne att hitta. Han erbjöd henne också mat tillsammans med de andra arbetarna och uppmuntrade henne att arbeta i säkerhet på sina fält under hela skörden.

Noomi noterade att Boas var en nära släkting som (enligt judisk lag) hade rätt att gifta sig med Rut efter hennes makes död. Naomi uppmuntrade Rut att gå till Boas på kvällen och presentera sig villig att acceptera ett äktenskapsförslag från honom (alltså att fria till honom). När hon gjorde det var han nöjd, men noterade ändå att det fanns en släkting som var närmare i kö för att gifta sig med Rut.

Hans son blev farfar till kung David

Nästa dag träffade Boas denna släkting och presenterade situationen. Släktingen tackade nej till erbjudandet eftersom han ansåg att det skulle skada hans egen familjesituation. Boas åtog sig sedan inför stadens ledare att han skulle ta Rut till hustru. Boas och Rut gifte sig och fick snart en son som hette Obed. Naomis olycka hade förvandlats till glädje när hon blev mormor. Obed skulle senare bli farfar till kung David, som också skulle tjäna som en förfader till Jesus Kristus. På detta sätt blev han en viktig länk i Messias släktlinje, enligt kristen och judisk tradition.

Berättelsen om Rut och Boas erbjuder många underbara insikter för oss idag. Bland dem finns principen att Gud ofta arbetar genom dem som har utstått tragiska situationer för att förändra många andras liv. För det andra kommer Gud att arbeta med osannolika medel. Rut var en fattig änka och en utlänning, men ändå använde Gud henne som en del av både Davids och Jesu familj. För det tredje kan Guds suveräna makt ses. Han har kontroll över allt som händer, även när vi inte förstår situationen.

 

Kan vi se Boas som en förebild till Kristus?

Ja, inom kristen tro ses han ofta som en förebild för Jesus Kristus, huvudsakligen genom sin roll som ”lösenman” (eller ”återlösare”) i berättelsen om Rut. Det finns flera paralleller och symboliska kopplingar mellan Boas handlingar och Jesu frälsningsverk som lyfts fram i teologiska tolkningar. Han agerar som lösenman genom att återköpa mark som tillhört Noomis avlidne make och genom att gifta sig med Rut för att bevara familjens arvslinje. På liknande sätt ses Jesus som den ultimata återlösaren som genom sitt offer på korset återlöser mänskligheten från synd och död. Jesus ger, i en högre mening, människorna möjlighet att återförenas med Gud och erbjuder dem ett evigt arv i himlen.

Boas erbjuder Rut skydd, säkerhet och försörjning, vilket speglar Jesu roll. Precis som Boas tog hand om Rut och Noomi, lovar Jesus att ta hand om sina följare och uppfylla deras behov. Han välkomnar Rut, en moabitisk kvinna och därmed en främling i Israel, in i sin familj. Detta återspeglar Jesu inkluderande kärlek och hans evangeliums universella kallelse till alla människor, oavsett bakgrund eller nationell tillhörighet.

Genom sitt äktenskap med Rut blir Boas förfader till kung David och ingår därmed i Jesu genealogi som beskrivs i Matteusevangeliet och Lukasevangeliet. Boas spelar således en viktig roll i den messianska släktlinjen, vilket förtydligar en koppling till Jesu kungliga och messianska identitet. Boas agerar i enlighet med Guds lagar och principer om medkänsla och rättvisa. På ett liknande sätt är Jesus det fullkomliga uttrycket för Guds kärlek, rättfärdighet och barmhärtighet.

Genom dessa paralleller ses Boas inte bara som en historisk figur utan också som en profetisk skuggbild av Kristus, vilket illustrerar Guds frälsningsplan långt före Jesu födelse.

 

Var i Bibeln läser vi om Boas?

Vi läser om Boas i Ruts bok i Gamla Testamentet. Ruts bok är en kort berättelse som främst fokuserar på Rut, en moabitisk kvinna, hennes svärmor Noomi, och Boas, en markägare från Betlehem. Boas introduceras i Ruts bok kapitel 2 och fortsätter att spela en central roll genom resten av berättelsen, fram till kapitel 4 där hans äktenskap med Rut och födelsen av deras son Obed beskrivs. Ruts bok är en viktig källa till information om Boas liv och hans betydelse i den judiska historien och i Messias släktlinje enligt kristen tradition.

 

Namnet är förknippat med styrka och pålitlighet

Boas (eller Boaz) är av hebreiskt ursprung och förekommer i Gamla Testamentet, särskilt i Ruts bok. Namnet betyder ”i honom är styrka” eller ”snabbhet”. Det reflekterar ofta karaktärsdrag såsom styrka och pålitlighet, vilket är egenskaper som Boas själv visar genom sitt agerande och sin generositet i Ruts bok. Som en respekterad äldre i samhället och en man av stort välstånd och integritet, lever Boas upp till sitt namns betydelse genom att vara en stark och pålitlig beskyddare för Rut och hennes svärmor Noomi.

 

Vad kan vi lära oss av av denne gudsman?

Från Boas i Ruts bok kan vi dra flera värdefulla lärdomar. Boas visar generositet inte bara genom att följa Mose lagens minimumkrav (att låta änkor och fattiga samla ax på hans fält) utan också genom att gå utöver detta och aktivt säkerställa Ruts och hennes svärmors välfärd. Hans handlingar lär oss vikten av att se och agera på behoven hos de som är mindre lyckligt lottade.

Boas behandlade Rut med stor respekt och värdighet trots hennes status som änka, främling och moabitiska. Han bryter mot kulturella fördomar och visar att sann gudfruktighet innebär att se bortom etniska och sociala skiljelinjer för att behandla alla människor med respekt och kärlek.

Boas agerande som lösenman för Rut och Noomi visar på en djup känsla av ansvar och integritet. Han följde de juridiska och religiösa processerna noggrant och med respekt för alla inblandade parter, vilket illustrerar vikten av att agera ansvarsfullt och rättvist i alla våra förehavanden. Boas och Ruts historia visar hur individuella handlingar av godhet och lydnad kan spela en avgörande roll i större gudomliga planer. Deras ättling, kung David, och senare Jesus Kristus, visar på Guds försyn och hur Han verkar genom generationer.

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Boas? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Boas som exempel, lära mig att vara den som är modig och vågar agera rätt i kniviga situationer. Jag ber också om kraft att kunna sträva efter att agera med integritet och kärlek. I Jesu namn. AMEN.”

Vid midnatt ryckte Boas till och böjde sig framåt – och där låg en kvinna vid hans fötter! ”Vem är du?” frågade han. Hon svarade: ”Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare.” /Ruts bok 3:8

 

Pålitlige Boas – fakta och bibelreferenser:

Namnet har hebreiskt ursprung och betyder ”hos honom finns styrka”.

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: Man vet ej
Far: Salmah
Relationer: Rut (äktenskap)
Barn (1): Oved

Läs mer om Boas hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Boas på 24 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Boas på 3 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar